• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Kontakt

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bieruniu

 • adres: ul. św. Kingi 1; 43-155 Bieruń
 • telefon: +48 32 226 91 00
 • Faks: +48 32 226 90 00
 • adres skrytki PeUP: /Powiatbl/skrytka
 • adres skrytki ePUAP: /Powiatbl/SkrytkaESP

Starosta Bieruńsko-Lędziński informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną wyłącznie na adres 

Filia Wydziału Komunikacji

Godziny urzędowania:

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00
 • Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny urzędowania kasy:

 • Poniedziałek: 7:30 - 16:30
 • Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:00
 • Piątek: 7:30 - 13:30

Informacja o płatnościach

Dane do faktury:
Powiat Bieruńsko-Lędziński
ul. św. Kingi 1
43-155 Bieruń
NIP 6462887644

Mieszkańcy powiatu mogą dokonywać wpłat należności z tytułu:

 • opłaty komunikacyjne, opłaty egzaminacyjne, opłaty za karty wędkarskie, za dzienniki
  i tablice budowlane, opłaty za najem lokali stanowiących własność powiatu
  rachunek bieżący budżetu powiatu nr 54 1050 1399 1000 0023 1459 2839
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, opłaty za najem lokali stanowiących własność Skarbu Państwa
  rachunek nr 66 1050 1399 1000 0023 1459 3399
 • spłata pożyczek z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
  rachunek nr 98 1050 1399 1000 0023 1459 3308
 • wadium oraz gwarancja należytego zabezpieczenia umów
  rachunek nr 10 1050 1399 1000 0023 1459 3340
do góry